top of page
BG_Section2_02 1_edited.png

อัปเดตสัตว์เลี้ยงใหม่กระบือน้อยผู้น่ารัก

กล่องคอสตูมอัญเชิญสัตว์เลี้ยงกระบือผู้น่ารัก มีขายที่หน้าร้านค้า

ใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 120 คริสตัล = 1 ตัว ( เพิ่มโอกาสอัญเชิญกระบือผู้น่ารัก )

ใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 1,000 คริสตัล = 10 ตัว ( เพิ่มโอกาสอัญเชิญกระบือผู้น่ารัก )

ใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 3,000 คริสตัล = 30 ตัว ( เพิ่มโอกาสอัญเชิญกระบือผู้น่ารัก )


16 views0 comments

Comments


bottom of page