top of page
BG_Section2_02 1_edited.png

อัปเดตสัตว์ขี่ใหม่ ไทเทเนี่ยมโดรน สุดไฮเทค พร้อมทะยานฟ้าเเล้ววันนี้


กล่องคอสตูมอัญเชิญสัตว์ขี่ ไทเทเนี่ยมโดรน มีขายที่หน้าร้านค้า

ใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 120 คริสตัล = 1 ตัว ( เพิ่มโอกาสอัญไทเทเนี่ยมโดรน )

ใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 1,000 คริสตัล = 10 ตัว ( เพิ่มโอกาสอัญไทเทเนี่ยมโดรน )

ใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 3,000 คริสตัล = 30 ตัว ( เพิ่มโอกาสอัญไทเทเนี่ยมโดรน )27 views0 comments

Comentarios


bottom of page