top of page
BG_Section2_02 1_edited.png

อัปเดตพาหนะใหม่ มอไซด์เเห่งอนาคต ไลท์ไซสีม่วง

กล่องคอสตูมอัญเชิญพาหนะไลท์ไซเคิลม่วง มีขายที่หน้าร้านค้า

ใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 120 คริสตัล = 1 ตัว ( เพิ่มโอกาสอัญเชิญไลท์ไซเคิลม่วง )

ใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 1,000 คริสตัล = 10 ตัว ( เพิ่มโอกาสอัญเชิญไลท์ไซเคิลม่วง )

ใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 3,000 คริสตัล = 30 ตัว ( เพิ่มโอกาสอัญเชิญไลท์ไซเคิลม่วง )


41 views0 comments

Comentarios


bottom of page