top of page
BG_Section2_02 1_edited.png

ใบรับรองของจักรวรรดิ 300 คริสตัล เท่านั้น

Updated: Jan 15


ใบรับรองของจักรวรรดิใช้ในการสืบทอดเลเวลไอเทม


ผู้เล่นสามารถซื้อใบรับรองของจักรวรรดิได้ในร้านค้า ในราคา 300 คริสตัล


เมื่อทำการซื้อไอเทมเรียบร้อยเเล้ว ไอเทมจะปรากฏตามรูปด้านบน
เงื่อนไขในการใช้ใบรับรองของจักรวรรดิ

-อาวุธที่ต้องการสืบทอด อาวุธที่จะสืบทอดต้องเลเวลสูงกว่าอาวุธตั้งต้น เท่านั้น

-เลเวลไอเทมที่จะโอน หากต่างกันเกิน 25 เลเวลเเละเลเวลเท่ากัน จะไม่สามารถโอนได้

-ไอเทม (ฝั่งขวา) เลเวลอัพเกรดอาวุธ หากมากกว่าหรือเท่ากับไอเทม(ฝั่งซ้าย)จะไม่สามารถโอนบวกได้

-สามารถสืบทอดข้ามประเภทอาวุธ (เช่นดาบไปธนูเป็นต้น) ใช้โทปาสในการสืบทอด

ตามเลเวลของอาวุธ (ยิ่งเลเวลอาวุธสูง โทปาสที่ใช้ก็จะใช้เยอะขึ้น)

-หากทำการโอนไอเทม ไอเทมเก่าที่ใช้ในการโอน จะหายไป


***การสืบทอดจะมีเเค่เลเวลการตีบวกเท่านั้น ในส่วนของดาว ออฟชั่น เเละเกรด

จะไม่สามารถสืบทอดได้***

อัตราการสืบทอดจะไม่มาเเบบ 100 % จะมีอัตราการสืบทอดสามารถดูได้ตามตัวอย่างรูปด้านบน449 views0 comments

Comments


bottom of page