top of page
BG_Section2_02 1_edited.png

💸เป่ายิ้งฉุบกเเตกเราเเจกทอง Come Back ✌️ ✋ ✊

► ระยะเวลากิจกรรม ◄

▪ เริ่ม : วันที่ 18 มกราคม 2567

▪ สิ้นสุด : วันที่ 31 มกราคม 2567►รายละเอียดกิจกรรม◄

-สามารถเข้าเล่นกิจกรรมได้ที่ NPC โคโค่ ที่ปราสาทเนร่า

-ผู้เล่นใช้เงิน 100,000 Gold ในการเล่น 1 รอบ ชนะจะได้รับเงินรางวัล 250,000 Gold

-หากเสมอจะไม่เสียรอบในการเล่นต่อวัน เเต่จะไม่ได้รับเงินที่ใช้เล่นคืน

-เล่นได้ 10 รอบต่อ วัน เท่านั้น
100 views0 comments

Comentários


bottom of page