top of page
BG_Section2_02 1_edited.png

อัปเดทพาหนะใหม่ มอไซด์สุดเฟี๊ยว ไลท์ไซเคิลเเดง


กล่องคอสตูมอัญเชิญพาหนะไลท์ไซเคิลเเดง มีขายที่หน้าร้านค้า

ใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 120 คริสตัล = 1 ตัว ( เพิ่มโอกาสอัญเชิญไลท์ไซเคิลเเดง )

ใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 1,000 คริสตัล = 10 ตัว ( เพิ่มโอกาสอัญเชิญไลท์ไซเคิลเเดง )

ใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 3,000 คริสตัล = 30 ตัว ( เพิ่มโอกาสอัญเชิญไลท์ไซเคิลเเดง )


65 views0 comments

Comments


bottom of page