top of page
BG_Section2_02 1_edited.png

คอสตูมสุดเท่ห์!! Attack on Luna ผ่าพิภพลูน่า

กล่องคอสตูมชุดผ่าพิภพลูน่า มีขายที่หน้าร้านค้า

สามารถใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 120 คริสตัล = 1 ชุด (เพิ่มโอกาสอัญเชิญชุดผ่าพิภพลูน่า)

สามารถใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 1,000 คริสตัล = 10 ชุด (เพิ่มโอกาสอัญเชิญชุดผ่าพิภพลูน่า)

สามารถใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 3,000 คริสตัล = 30 ชุด (เพิ่มโอกาสอัญเชิญชุดผ่าพิภพลูน่า)


112 views0 comments

Comments


bottom of page