top of page
BG_Section2_02 1_edited.png

กิจกรรมกล่องสุ่ม ฟินสุดใจ Purple Day Event


► ระยะเวลากิจกรรม ◄

 ▪ เริ่ม: วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

 ▪ สิ้นสุด: วันที่ 27 มีนาคม 2567

►รายละเอียดกิจกรรม◄

-ผู้เล่นสามารถซื้อกล่องพังได้จากร้านค้าวาเครอนไม่จำกัด(ระวังซื้อเยอะไปเด้อ) เเผนที่ท่าเรืออัลเคอร์ ในราคา 20,000 Gold


-ในทุกการซื้อจะมีโอกาสได้รับกล่องพัง 1-10 กล่อง เเบบสุ่ม

-สามารถใช้กล่องพังในการเเลกกล่องสีม่วงได้ อัตรา 10 กล่องพัง ต่อ 1 กล่องสีม่วง

-สามารถเเลกกล่องสีม่วงได้สูงสุด 10 กล่อง ต่อ 1 วัน

-เปิดกล่องสีม่วงมีโอกาสได้รับไอเทมเเบบสุ่ม


รายละเอียดไอเทมในกล่องสีม่วง360 views0 comments

Comments


bottom of page